SCK•CEN authors are displayed in bold

Title: Invloed van prenatale blootstelling aan straling op veroudering van de hersenen bij de muis
Author(s): Heymans, Marjolein
Verreet, Tine
Benotmane, Rafi
Moons, Lieve
Keywords: Prenatale straling
veroudering
muis
gedrag
celcultuur
Issue Date: 28-May-2014
Publication type: Thesis
Citation: Heymans M., Verreet T.- Invloed van prenatale blootstelling aan straling op veroudering van de hersenen bij de muis.- Leuven, Belgium: KU Leuven, 2014.- 93 p.- Master thesis
Abstract: Het gebruik van ioniserende X-stralen kent een stijging in de medische wereld, met een veelvoud aan technieken die gebruik maken van lage doses straling. Epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan relatief lage doses van IR tussen week 8 en 15 van de zwangerschap resulteert in neurologische aandoeningen. De effecten op lange-termijn van zo’n blootstelling, alsook de onderliggende mechanismen, zijn echter niet volledig gekend, wat onderzoek naar de gecombineerde effecten van prenatale bestraling aan lage doses en veroudering noodzakelijk maakt. Deze studie evalueerde de mogelijke invloed van prenatale blootstelling aan lage doses IR op verouderingseffecten van de hersenen bij de muis. De relatie tussen prenatale straling en veroudering werd onderzocht aan de hand van gedragstesten. De gedragstesten werden uitgevoerd met zeer oude muizen, bestraald op E12 met verschillende doses. De resultaten van deze testen toonden dat oude muizen subtiele afwijkingen in gedrag vertonen, zoals een reductie in angst-gerelateerd gedrag en leergedrag. Opvallend is dat verschillen tussen de bestraalde muizen en controles vaak niet dosis-afhankelijk zijn. Vermits dit in andere studies nooit eerder werd waargenomen, vermoeden we dat dit een gevolg kan zijn van de interactie tussen veroudering en de prenatale bestraling van deze muizen.
Persistent URL: http://hdl.handle.net/10038/8372  Help icon

Items in this repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.