Grondwatermodel voor simulatie van overexploitatie-effecten in de afgesloten aquifers onder de Boom aquitard

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Authors

Documents & links

Abstract

Met de financiële steun van NIRAS/ONDRAF voert het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol in het kader van performantiestudies voor de eventuele geologische berging van hoog radioactief afval o.a. hydrogeologische studies uit. Daarbij is de hydrogeologische modellering op regionale schaal één van de sleutelelementen. Binnen dit project wordt een nieuw transiënt model ontwikkeld voor de modellering van overexploitatie-effecten op de diepe watervoerende lagen onder de Boom aquitard. Aangezien deze overexploitatie een grootschalig probleem is, strekt het model zich over een grote oppervlakte uit. Bijkomend is er over de diepe lagen in het algemeen en de erin plaatgrijpende langetermijn pompingen in het bijzonder sowieso al relatief weinig data beschikbaar, waardoor er meerdere vereenvoudigingen in het model gebruikt (moeten) worden. Omwille van deze vereenvoudigingen zijn niet alle in piëzometers gemeten waterpeilen even accuraat gereproduceerd, doch de algemene trends konden wel gereproduceerd worden. Ondanks deze tekortkomingen is dit transiënt model toch een bruikbaar instrument dat gebruikt kan worden met het oog op verdere analyses.

Details

Original languageEnglish
Pages (from-to)14-19
JournalWater: tijdschrift over de waterproblematiek
VolumeJaar 2007
Issue number28
Publication statusPublished - Dec 2007
EventCongres Watersysteemkennis 2006/2007 - Universiteit Antwerpen, Antwerpen, Belgium
Duration: 6 Dec 20077 Dec 2007

Keywords

  • grondwater modelisatie, transient model, overexploatatie, aquifers

ID: 325963